Kamieniołom kwarcu Stanisław Kamieniołom kwarcu Stanisław Kamieniołom kwarcu Stanisław Kamieniołom kwarcu Stanisław

STANISŁAW

Prawdopodobnie już w średniowieczu w południowej części żyły Izerskich Garbów poszukiwano złota. Kwarc zaś w tym rejonie wydobywano od XIII wieku, jednak do II wojny światowej prace te miały charakter lokalny - pozyskiwano go jedynie z kilku niewielkich odkrywek. Dopiero w 1953r. przeprowadzono tutaj pierwsze polskie badania, a 2 lata później powstała pierwsza dokumentacja złoża Stanisław. Eksploatację rozpoczęto w roku 1958, pozyskując 2700t kwarcu na miesiąc; w 1997r. wydobyto 51000t, a rok później - 88000t. Ze względu jednak na późniejszą sezonowość prowadzonych prac (zimą drogi dojazdowe do kamieniołomu wykorzystywano jako trasy narciarskie), wydobycie zakończono w roku 2001.
Pozyskiwany z kopalni Stanisław kwarc charakteryzuje bardzo wysoka jakość oraz różne zabarwienie. Dominuje odmiana śnieżnobiała oraz mleczna powstała wskutek występowania znacznej ilości drobnych spękań; nieco mniejszy jest udział kwarcu różowawego zabarwionego goethytem oraz fioletowego ze śladową obecnością miedzi. Średnia zawartość krzemionki to 98,55%, tlenku glinu - 0,75%, a tlenku żelaza trzywartościowego - 0,09%; minimalnie zawiera on także tlenki fosforu, miedzi, magnezu, potasu i sodu, a także - ślady miedzi, chromu i manganu. Od setek lat stosowano go do produkcji szkła; do 1902r. zaopatrywał on hutę szkła Julia (w roku 1953 przemianowano ją na Józefinę) w Szklarskiej Porębie. Pod koniec lat 50-tych XX wieku kwarc wykorzystywano do produkcji żelazo-krzemu i krzemu technicznie czystego, a w 1958r. wykazano, iż może on być wykorzystywany do produkcji mączek dla przemysłu ceramicznego. Mieliwa kwarcowe gatunku I i III stosowano w przemyśle farbiarskim i chemicznym, a kwarc gatunków III-V do produkcji płyt azbestowych i szamotu. Z kwarcu oraz - stanowiących kopaliny towarzyszące - łupków i gnejsów osłony uzyskiwano kruszywa drogowe. Pod koniec eksploatacji całą produkcję mączek kwarcowych przeznaczano na potrzeby przemysłu ceramicznego (do produkcji tzw. ceramiki białej) i hutniczego (Huta Łaziska). Drobne ilości wykorzystywano także do produkcji tynków szlachetnych.
1 | 2
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia