Głazy Krasnoludków Głazy Krasnoludków Głazy Krasnoludków Głazy Krasnoludków

GŁAZY KRASNOLUDKÓW

Głazy Krasnoludków to płytkomorskie osady pokrywy platformy należące do stropowej części ogniwa środkowych piaskowców ciosowych górnej części turonu środkowego. Budują je gruboławicowe piaskowce gruboziarniste i drobnokalibrowe zlepieńce kwarcowo-skaleniowe wypełnione zróżnicowanym spoiwem (ilastym, kalcytowym, żelazistym, fosforanowym lub krzemionkowym) decydującym o ich odporności na czynniki niszczące, wśród których główną rolę odgrywa pedyplanacja. Proces ten poprzez ciągłą denudację prowadzi do równomiernego niszczenia i cofania się stoków wzniesień. U ich podnóża dochodzi do jednoczesnego wyrównywania rozległej, płaskiej i nachylonej pod kątem do ok. 10° powierzchni erozyjnej. Tak powstały pedyment, poszerzając się, doprowadza do pozostawienia na stokach najbardziej odpornych na erozję twardzieli.
W morfologii Głazów Krasnoludków wyraźnie wyróżniają się 2 typy skałek. W wyższych partiach wzgórza występują ciągi ostańców o charakterze skałek szczytowych powstałych podczas cofania się południowo-zachodniego stoku wzgórza i są efektem selektywnego wietrzenia w obrębie pedypleny. Niżej zaś znajdują się znacznie rzadsze skałki podszczytowe powstające w efekcie selektywnego wietrzenia stoku poniżej pedypleny.
Nazwa Głazy Krasnoludków wywodzi się od opowiadanej niegdyś legendy o zamieszkujących te okolice krasnalach. Charakteryzowały się one niskim wzrostem wynoszącym zaledwie dwie stopy, lecz jednocześnie – ogromnym rozmiarem stóp, na które zakładały wielkie buty; oprócz nich ubrane były w płaszcze z kapturami. Uchodziły za dość płochliwe, co powodowało, że trudno było je dostrzec. Pewnego razu jednak jeden z krasnali zakochał się w córce gospodarza i chciał pojąć ją za żonę. Udał się więc do ojca dziewczyny, aczkolwiek ten, dowiedziawszy się o zamiarach amanta, zwyzywał go od karłów i wyśmiał. Wówczas krasnoludek bardzo się zdenerwował, podskoczył najwyżej jak potrafił i uderzył gospodarza w twarz. Ten z hukiem runął na ziemię i stracił przytomność, a kiedy się ocknął, po krasnoludku nie było już śladu. Z domu zniknęła także córka gospodarza, słuch po niej zaginął, a mieszkańcy zastanawiają się, czy była to sprawka krasnoludka mieszkającego w pobliskich lasach.
1 | 2
źródło informacji
Copyright 2011-2023 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia