Jaskinia Ewy Jaskinia Ewy Jaskinia Ewy Jaskinia Ewy

JASKINIA EWY

Jaskinia krasowa powstała w wapieniu skalistym górnej jury (środkowy oksford). Odkryto ją w 1974r. podczas prac w niewielkim kamieniołomie ulokowanym na wzgórzu Draby. Odsłonięto wówczas prowadzącą do niej studnię krasową o głębokości 8m. Prawdopodobnie była to ostatnia czynna szpaciarnia na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej. Prowadzone w niej prace doprowadziły jednak do zniszczenia szaty naciekowej i grubych żył krystalicznego kalcytu. W roku 1980 udostępniono ją zwiedzającym; obmurowano jej wylot i nakryto go metalową klatką przykrytą dwuspadowym drewnianym dachem, a w studni zamontowano metalową drabinkę. Doprowadzono do niej także prąd elektryczny, co uczyniło z niej jedyną oświetloną jaskinię ówczesnego województwa sieradzkiego. Jej gospodarzem był pan Drab, który udostępniał ją zwiedzającym. Niestety po jego śmierci jaskinia została pozostawiona bez opieki; złodzieje zdewastowali instalację elektryczną, wiata niszczała i wraz z klatką nad otworem wejściowym nie zachowały się do dziś. Od 3 lutego 1998r. objęta ochroną pod postacią pomnika przyrody nieożywionej. Swoją nazwę zawdzięcza żonie geologa Adama Szynkiewicza, który podał o niej pierwszą wzmiankę - Ewie.
Do wnętrza Jaskini Ewy wiedzie 6m długości drabina sprowadzająca studnią do Sali pod Otworem. Studnia kontynuuje się do głębokości niemal 11m od wejścia, a z jej dna rozchodzą się dwa 5m korytarze rozwinięte na szczelinie NW-SE o dnie pokrytym gruzem. Z salki zaś na południowy-wschód odchodzi 4m długości "ślepy" korytarz z gruzem wapiennym na dnie, na wschód - Korytarz Wschodni, a na północ - Korytarz Meandrowy.
1 | 2
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia