Kamieniołom wapieni Balaton Kamieniołom wapieni Balaton Kamieniołom wapieni Balaton Kamieniołom wapieni Balaton

BALATON

Pierwotnie w tym miejscu znajdowało się wzgórze zbudowane z górnojurajskich wapieni rafowych, które eksploatowano do lat 60-tych XX wieku. Obecnie działa tu kąpielisko powstałe w wyniku zatopienia kamieniołomu włączonego w 2003r. do Geologicznej Ścieżki Dydaktycznej. Akwen o pierwszej klasie czystości obejmuje powierzchnię ok. 3ha, a jego średnia głębokość to 9,5m. Wody Balatonu zasilane są podziemnymi źródłami, stąd nadają się do hodowli pstrąga; otacza je korona stromych skałek z pozostałościami raf gąbkowych o charakterystycznej ziarnistej strukturze skał. W wyniku naturalnych procesów na części dawnego wyrobiska wyrósł las z dominacją brzozy, a do niewielkich mokradeł sprowadziły się płazy i rośliny lubiące wilgoć.
W jurze na obszarze Trzebini znajdowało się morze. Ostatecznie ustąpiło ono wraz z nadejściem ery kenozoicznej. Występowanie amonitów, belemnitów i bioherm gąbkowych wskazuje, że było to środowisko ciepłego, głębokiego szelfu. Krajobraz tego obszaru ostatecznie ukształtował się u schyłku trzeciorzędu. Rozwijające się zjawiska krasowe pozostawiły leje wypełnione piaskiem widoczne w północnej części kamieniołomu. Ciekawostką z tego okresu była potężna konkrecja kwarcowa nazywana "Wielbłądem", którą uważano za największą w Polsce. Obecnie uległa ona rozpadowi i można obserwować jedynie jej szczątki.
W zachodniej i północno-zachodniej części wyrobiska odsłaniają się biohermy gąbkowe z bardzo licznymi szkieletami organizmów z rodzaju Craticularia i Cnemidiastrum. Oprócz nich, jednak znacznie rzadziej, występują inne organizmy jurajskiego bentosu, wśród których najbardziej typowe są ramienionogi z rodzaju Rhynchonella i Terebratula (spotykane częściej, jednak w gorszym stanie). Pojedyncze okazy ramienionogów znaleźć można na terenie całego wyrobiska, także na jego koronie. Ostatnią zauważalną grupą skamieniałych organizmów są amonity reprezentowane głównie przez rodzaj Perisphinctes. Obecnie "trafiają" się okazy bardzo małe, ośródki, a najczęściej drobne fragmenty i odciski muszli, ale w latach eksploatacji wapieni znaleziono tu duże okazy amonitów. Z pozostałych skamieniałości sporadycznie występują małże, ślimaki, jeżowce i belemnity. Odnalezione kolce jeżowców wskazują na występowanie kilku gatunków tych zwierząt.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia