Kamieniołom wapieni w Psarach Kamieniołom wapieni w Psarach Kamieniołom wapieni w Psarach

PSARY

Niewielki, nieczynny kamieniołom ulokowany na południowym skraju dużego obszaru zbudowanego z utworów triasowych. Przed laty eksploatowano tu, do celów budowlanych, wapienie serii gogolińskiej obserwowane również w Bialnym Dole.
Poniżej ściany łomu, w dnach dolinek, występują starsze osady triasu dolnego - pstrego piaskowca; źródła wypływające z tych warstw dają początek potokowi karniowickiemu. Na północ od kamieniołomu zaś zaobserwować można młodsze warstwy środkowego triasu, które w tej okolicy wykształcone są jako dolomity kruszconośne. Wśród nich występują skupienia limonitu i galeny - utlenionych rud żelaza niegdyś tu wydobywanych. Wskazują na to ślady dawnych robót górniczych w postaci hałd i wykopów.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite