Mundloch Mundloch Lej

ROSPONTOWA

Maksimum rozwoju kościeleckiego górnictwa przypadło na drugą połowę XIX wieku, kiedy na dużą skalę podjęto eksploatację galmanów (m.in. w podziemnej kopalni Gottlob). Przejściowo, w latach 50-tych i 60-tych tego samego stulecia, na polu Paulina (obejmującego południową część złoża) eksploatowano także rudy żelaza. Z końcem XIX wieku i na początku kolejnego, przez kilkadziesiąt ostatnich lat funkcjonowania zakładu, działał tu śląski koncern von Kramsta zaopatrujący śląskie huty cynku. Ośrodek zamknięto w roku 1913. W latach 50-tych XX stulecia wykonano jeszcze szereg szybików badawczych; potwierdziły one jednak całkowite wyeksploatowanie tutejszych złóż.
Całkiem niedawno, bowiem w latach 80-tych XX wieku, wzdłuż koryta Chechła wyraźne były ślady płuczek galmanowych (kopce drobnego grysu dolomitowego, groble). Niestety zostały one zatarte wskutek przemieszczania gruntu i dzikiego składowania odpadów. Nie zachowały się też żadne ślady po XVI-wieczniej sztolni odwadniającej; nie można też określić jej dokładnej lokalizacji. Czytelne za to są warpie i leje otoczone nadsypanym materiałem odpadowym. Morfologicznie stonowane formy mogą mieć nawet ponad 200 lat, zaś te głębsze i z wyżej zarysowanymi zwałami powstały w trakcie XX-wiecznej eksploatacji oraz podczas wykonywania otworów badawczych. Zasięg większości warpii wyznacza granica zarośli, gdyż teren na którym przeprowadzano takie roboty górnicze zostaje wyłączony z innego przeznaczenia niż pod zalesianie, co z kolei przyczynia się do utrwalenia krajobrazu górniczego. Wśród leśnej gęstwiny zachowały się także fragmenty sklepienia wylotów (tzw. mundlochy, które wymurowane zostały ze specjalnie kształtowanej cegły) dwóch XIX-wiecznych sztolni odwadniających funkcjonujących w obrębie podziemnej kopalni galmanu Gottlob. Zapewne jednak czeka je podobny los do występujących wraz z biegiem rzeki zagłębień powstałych po zawaleniu prawdopodobnie starszych części wylotów zabezpieczonych niegdyś drewnianą obudową lub w ogóle nieobudowanych.
1 Ι 2
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite