Skała Diabeł Skała Grzyb Głaz Bloki Skalne

DIABLE SKAŁY

Położony w rejonie Bukowca zespół kilku większych skałek bardzo gruboławicowego piaskowca ciężkowickiego jednostki śląskiej. 30 września 1953r. szczytową część pasma skałek objęto rezerwatem przyrody nieożywionej liczącym 16,07ha.
Diable Skały w większości stanowią formy ścianowo-płytowe w postaci skalnych baszt, murów i grzybów z interesującą mikrorzeźbą (m.in. struktury plastrowe, komórkowe). Wysokość form dochodzi do ok. 15m. Większość skałek położonych jest po północnej stronie wierzchowiny, wyjątek stanowią Kapa i Grzyb, będące jedynymi w tym rejonie grzybami skalnymi.
Wśród Diablich Skał występują niewielkie jaskinie o genezie grawitacyjnej i wietrzeniowej oraz największy tego typu obiekt w polskich Karpatach zewnętrznych - Diabla Dziura. Na stoku w kierunku północnym od jaskini widoczne są skarpy, zagłębienia i nabrzmienia koluwialne reprezentujące dwie generacje osuwisk.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia