Biała Woda Biała Woda Kociubylska Skała Brysztańskie Skały

BIAŁA WODA

Dolina znajdująca się na Małopolskim Szlaku Geoturystycznym; od 14 stycznia 1963r. jej dwa fragmenty stanowią rezerwat przyrody nieożywionej o łącznej powierzchni 27,83ha. Wypreparowana w wapieniach krynoidowych - niekiedy bardzo marglistych o barwie zielonkawej lub stalowo-szarej i wyraźnie uławiconych z widoczną oddzielnością płytkową.
Biała Woda utworzyła się na skutek erozji bocznej rzeki lub zasypania aluwiami istniejącej doliny. W przeważającej części jest płaskodenna. W zboczach widoczne są warstwy globigerinowo-radiolariowe. Dno w górnym odcinku jest niewyrównane, a woda płynie w nim jedynie po większych ulewach. W środkowej części na niewielkim obszarze znajdują się formy pochodzenia rzeczno-denudacyjnego - powierzchnie zrównań oraz, w zwietrzelinie, zlepieńce zawierające otoczaki z Pienińskiego Pasa Skałkowego. W dolnym odcinku u podnóża skałek występują drobnoziarniste piaskowce z mikami, po stronie północnej zaś ewenement geologiczny - Skałka Bazaltowa.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia