Kamienne Księgi Kamienne Księgi Kamienne Księgi Kamienne Księgi

KAMIENNE KSIĘGI

Zwane Biblioteką, niewielkie aczkolwiek niezwykle efektowne skałki znajdujące się w górnej części Wąwozu Homole. Najniższa ich część jest podcięta i kontaktuje z prawie płaską powierzchnią zbudowaną z osadów jeziornych. Powstały one w wyniku zatamowania potoku Kamionka przez osuwisko; utworzyło się jeziorko, w którym osadził się materiał niesiony przez potok.
W obrębie Kamiennych Ksiąg występują także duże fragmenty wapienia bulastego, który został zniesiony w trakcie powstawania osuwiska. W niektórych blokach tego wapienia widać różne typy uławicenia: prawie poziome, pionowe lub skośne.
Zgodnie z łemkowskimi wierzeniami w Kamiennych Księgach zapisane są wszystkie losy świata. Dotychczas jednak nie pojawił się na tyle mądry człowiek, który byłby w stanie je odczytać. Wyjątkiem okazał się sędziwy pop ze Szlachtowej, ale Bóg - chcąc zachować losy ludzkości w tajemnicy - postanowił odebrać mu mowę.
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia