Wąwóz Homole Wąwóz Homole Wąwóz Homole Wąwóz Homole

WĄWÓZ HOMOLE

Jedyne miejsce w Pienińskim Pasie Skałkowym, gdzie zachowały się nienaruszone struktury tektoniczne z okresu górnokredowych fałdowań. Dlatego też został on włączony do Małopolskiego Szlaku Geoturystycznego. Od 14 stycznia 1963r. jest także rezerwatem przyrody nieożywionej o powierzchni 58,64ha im. Jana Wiktora - sławnego piewcy pienińskiej przyrody.
Wąwóz Homole powstał w wyniku procesów tektonicznych oraz erozyjnych pod koniec neogenu. Blok homoli dźwigał się wtedy wzdłuż osi poprzecznej do Pienińskiego Pasa Skałkowego, co spowodowało powstanie szeregu uskoków. Jedna ze szczelin została poszerzona w wyniku rozsunięcia się bloków oraz działalności erozyjnej potoku Kamionka. Wskutek przesuwania się płyt bloków homoli i ich nacisku na podłoże znajdujące się w nim plastyczne skały (łupki sferosyderytowe) w wielu miejscach były wyciskane ku powierzchni, powodując tworzenie się licznych osuwisk. Blok homoli składa się z dwóch płaszczowin: dolnej czorsztyńskiej oraz niedzickiej zbudowanych ze skał osadowych: łupków, łupków sferosyderytowych, iłów, wapieni krynoidowych (białych i czerwonych) oraz skał krzemionkowych: czerwonych i zielonych sferosyderytów.
U wylotu Wąwozu Homole ze skał wypływa źródło szczelinowe pochłaniane przez potok Kamionka, który wykorzystuje system warkoczykowatych uskoków biegnących na przemian w kierunkach północny-zachód na południowy-wschód i północny-wschód na południowy-zachód. Powstały one wskutek naprężeń działających w czasie tworzenia się uskoków obrzeżających wąwóz - jednego biegnącego wzdłuż potoku Grajcarek, drugiego w pobliżu Czajakowej Skały. W dolnej części dna potoku nie występują aluwia, co wskazuje na bardzo silną erozję denną związaną z wynoszeniem bloku homoli ku górze. W górnej części potoku pojawia się materiał okruchowy, dolina przybiera kształt litery V, uwidacznia się również wodospad utworzony na olbrzymich blokach skalnych (tzw. wantach) będących produktem osuwiska, które zeszło w pobliżu Czajakowej Skały. W jej północno-wschodniej ścianie widoczny fałd obalony leżący na płycie homoli. Budują go osady należące do serii przejściowej tzw. niedzickiej. W jego obrębie, pomiędzy wapieniami krynoidowymi i bulastymi, znajdują się radiolaryty. U podnóża Czajakowej Skały wypukła forma będąca koluwium osuwiska - Kamienne Księgi.
Copyright 2011-2023 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia