Kamieniołom andezytów Malinów Kamieniołom andezytów Malinów Kamieniołom andezytów Malinów Kamieniołom andezytów Malinów

MALINÓW

Rozległy, kilkupoziomowy, nieczynny kamieniołom andezytów skaleniowo-amfibolitowych zlokalizowany w północnym zboczu Jarmuty. Eksploatację na skalę przemysłową rozpoczęto w nim po II wojnie światowej, a zakończono w latach 70-tych XX wieku. Andezyt, wydobywany za pomocą materiałów wybuchowych, wykorzystywano jako dobrej jakości materiał drogowy.
Andezyt jest tu silnie zwietrzały; licznie występują płaszczyzny ciosu termicznego (dominuje słupowy). Skałą otaczającą są piaskowce jarmuckie; na ich kontakcie z intruzją andezytową widoczne są zmiany termiczne, wśród niej zaś - porwaki gruboziarnistych, zlepieńcowatych piaskowców jarmuckich. Skład mineralny: prakryształy skaleni i amfiboli w cieście skalnym. Struktura: porfirowa; tekstura: zbita, bezładna. Barwa: szara; zwietrzała: żółto-szara.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia