Jaskinia Psia Jaskinia Psia Jaskinia Psia Jaskinia Psia

JASKINIA PSIA

Powstały w górnojurajskim masywie Skały Biśnik, i razem z nią oraz Jaskinią na Biśniku od 13 kwietnia 2004 roku objęty ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej, korytarz o długości 85m. Wprowadza do niego owalny otwór zlokalizowany niespełna 2m nad ścieżką przebiegającą przy skalnej ścianie. Za nim korytarz przecinają wychodzące na powierzchnię, niedostępne dla człowieka, szczeliny z wysokim na 2,5m progiem, za którym znajduje się pochylnia prowadząca do głównego ciągu. W dnie korytarza występuje kilka niewielkich prożków, a w ścianach - liczne zagłębienia w postaci skalnych kieszeni powstałych pod wpływem turbulentnego przepływu wody; rozszerzając się, przybiera on formę galerii. Kończy się zaś za zaciskiem, za którym w znacznej ilości obecne są nacieki - liczne polewy kalcytu krystalicznego oraz twardego i miękkiego mleka wapiennego, misy martwicowe (wypełniające się wodą podczas roztopów i obfitych opadów), gdzie niegdyś znajdowano perły jaskiniowe; po stalaktytach zachowały się jedynie ślady w stropie. Na ścianach jaskini znajdują się także różnej wielkości zagłębienia wirowe.
Na skałach wokół otworu Jaskini Psiej obecne są mchy, muchówki, motyle i pająki Meta menardi, a wewnątrz - w zasięgu światła rozproszonego - rozwijają się glony. Część tę charakteryzuje ubogie namulisko składające się z humusu wymieszanego z materiałem ilastym, a także skłonność do przemarzania. Głębiej zaś na resztkach organicznych występują pleśnie; utrzymuje się tu bardzo duża wilgotność, w wielu miejscach po ścianach spływa woda utrzymująca się na gliniastym namulisku w postaci kałuż; czasem zimują tu nietoperze.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia