Jaskinia w Laskach Jaskinia w Laskach Jaskinia w Laskach Jaskinia w Laskach

JASKINIA W LASKACH

Niespełna 14m długości jaskinia utworzona w Skałce Trawertynowej. Jest jedyną polską grotą rozwiniętą w utworach zbudowanych ze słodkowodnego węglanu wapnia.
Jaskinia w Laskach powstała już po uformowaniu się zasadniczej części bloku trawertynowego, gdy jego fragment uległ grawitacyjnemu przesunięciu w wyniku sufozyjnego usuwania materiału budującego spąg kopuły trawertynowej. Utworzona wówczas szczelina stopniowo się rozszerzała, powodując koncentrację przepływu wód ascenzyjnych, które - poprzez selektywną erozję słabiej scementowanych piasków - zaczęły mechanicznie obniżać jej dno. Procesy te zachodziły najprawdopodobniej przed lub w trakcie krystalizacji polew naciekowych (ok. 5500 lat temu), a po uprzedniej cementacji piasków podścielających kopułę (ok. 7500 lat temu).
Najobszerniejszą część Jaskini w Laskach stanowi ok. 1,5m wysokości korytarzyk - najlepiej zachowany i najbardziej na północ wysunięty jej fragment. Na jego końcu znajduje się bardzo ciasny przesmyk łączący się z drugim ciągiem (a raczej z tym co z niego pozostało), który rozwinął się w osadzie szybko ulegającym niszczeniu - niezwykle miękkich i porowatych słodkowodnych tufitach.
źródło informacji
Copyright 2011-2023 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia