Ujęcie GEO-2A Park zdrojowy Park zdrojowy Park zdrojowy

MATECZNY

Obszar położony na terenie krakowskiej dzielnicy Podgórze znany dzięki postaci architekta Antoniego Matecznego. W 1898r. wykonał on bowiem na swojej posesji studnię w celu ujęcia wody słodkiej. Ku jego zdziwieniu jednak na głębokości 36m natrafił na samowypływ wody siarczkowej. Dlatego też w 1903r. ustanowiono tu rejon ochrony dla źródła wody w Podgórzu, zaś dwa lata później wybudował on - stojący do dziś - ogólnodostępny Zakład Kąpielowy Wody Siarczano-Solankowej.
Rejon Matecznego znajduje się w obrębie zapadliska przedkarpackiego, w związku z czym jego geologia jest bardzo skomplikowana. Najstarszymi występującymi tu utworami są spękane skaliste wapienie uławicone jury górnej z licznymi konkrecjami krzemionkowymi. W kompleksie tym wykształciły się leje krasowe, jaskinie, studnie, kanały i szczeliny wypełnione różnowiekowym materiałem - drobnoziarnistymi piaskami oligoceńskimi oraz morskim i lądowym karpatem (wapienie, margle, wapienie ostrygowe, piaski z gniazdami i laminami gipsów oraz anhydrytów). W tych utworach właśnie znajduje się horyzont wód mineralnych; jest on szczelnie oddzielony iłami mioceńskimi i wapieniami marglistymi od czwartorzędowego poziomu wodonośnego piasków i żwirów. Dzięki temu złoże wód mineralnych ma charakter naporowy. Badania izotopowe na nim przeprowadzone wykazały, że infiltracja w skały podłoża nastąpiła w końcowych stadiach ostatniego zlodowacenia; są to więc wody glacjalne.
1 | 2
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia