Źródło Świętojańskie Źródło Świętojańskie Źródło Świętojańskie Źródło Świętojańskie

ŹRÓDŁO ŚWIĘTOJAŃSKIE

Źródło rumoszowe ulokowane po północnej stronie wzniesienia Duża Biedzinka. Dnia 9 czerwca 1987r. uznane za pomnik przyrody nieożywionej; wraz z głazem narzutowym Rapa Kiwi są to jedyne obiekty tego typu znajdujące się na terenie Krakowa.
Ujęcie nie jest obudowane; woda wypływa bezpośrednio z górnojurajskiej warstwy wodonośnej, którą stanowią wapienie skaliste; po kilku metrach przepływa przez teren prywatnej posesji, a po ok. 400m wpada do starorzecza Wisły (Kąty Tynieckie). Temperatura wody wynosi ok. 9,6°C; pH - 7,24; wydajność - 1-2l/s; mineralizacja - 545,3mg/l; twardość - węglanowa; bezbarwna, o bardzo dobrej przezroczystości; nie posiada smaku ani zapachu; przeznaczona do spożycia. Zawiera w swoim składzie [mg/l]: Ca++ 123,64; Mg++ 4,98; Na+ 24,37; K+ 1,95; NH4+ 0,18; HCO3- 262,37; SO4-- 66,76; Cl- 45,38; NO3- 25,5. Jest to więc woda wodorowęglanowo-siarczanowo-wapniowa.
Źródło Świętojańskie znane jest także pod nazwą Źródło św. Jana z Kęt. Ma to związek z legendą, która głosi, że Jan Kanty podczas pieszej wędrówki do Krakowa zatrzymał się w Podgórkach Tynieckich, gdzie nie było wody. Spragniony zaczął się modlić i wówczas spod skały wytrysnęła woda.
źródło informacji
Copyright 2011-2022 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia