Kamieniołom wapieni w Czatkowicach Kamieniołom wapieni w Czatkowicach Kamieniołom wapieni w Czatkowicach Kamieniołom wapieni w Czatkowicach

CZATKOWICE

Utwory wizenu zostały przez kopalnię wyeksploatowane, więc obecnie wydobywa się osady należące do turneju. Stanowią je kompleksy: dolomitowo-wapienne (najstarsze o znacznej zmienności litologicznej; tworzą je szare i pelityczne dolomity syngenetyczne oraz żółtawe, brunatnawe i czerwonawe dolomity wtórne odznaczające się ziarnistością i porowatością; wapienie zaś często mają charakter magnezowy z rozwiniętymi procesami dolomityzacji; obecne są także przewarstwienia wapieni gruzełkowych o bitumicznym charakterze i ciemnoszarej, niemal czarnej barwie), wapieni laminowanych, a niekiedy falistych (główna i najbardziej wartościowa część złoża; najczystsze skały wapienne w Polsce o zmiennej miąższości (80-330m) reprezentowane przez odmiany zwięzłe mikroziarniste; grube- i średnioławicowe; jasnoszare z licznymi fragmentami ramienionogów, krynoidów i korali; wśród nich występują autigeniczne ziarna kalcytu lub kilkumilimetrowe jego żyłki; odmiany: mikrytowe, sparytowe, bioklastyczne i pseudoolitowe), wapienie zsylifikowane (o miąższości 20-30m z różnymi formami sylifikacji: równomiernie przepajającymi wapienie tworzącymi skrzemieniałe i soczewkowate formy, owalnymi o zmiennym zabarwieniu; zawartość krzemionki dochodzi w nich do 20%, ale sporadycznie może przekroczyć 40%). Eksploatacja wapieni odbywa się na pięciu poziomach poprzez odstrzał fragmentu ściany. W tym celu wykonuje się kilkanaście otworów głębokości ok. 20m, po czym umieszcza się w nich materiał wybuchowy. Po odstrzeleniu urobek transportowany jest do zakładu, gdzie poddaje się go mechanicznemu rozdrabnianiu oraz selekcji.
Przez długi czas głównym odbiorcą materiałów wytwarzanych przez kopalnię było hutnictwo, a kontrahentami pozostawało budownictwo, przemysł szklarski i cukrowniczy. Późniejsza zmiana profilu produkcji kopalni stała się możliwa dzięki budowie Zakładu Kruszyw Drogowych, a zwłaszcza Przemiałowni Kamienia Wapiennego. Aktualnie z eksploatowanych skał wytwarza się: różne granulacje wapienia dla przemysłu hutniczego i cementowego, kruszywa drogowe do wytwarzania betonów i mas bitumicznych, mączkę oraz piaski wapienne używane m.in. w energetyce i produkcji materiałów budowlanych.
1 Ι 2
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite