Kamieniołom piasków i żwirów na Czerwieńcu Kamieniołom piasków i żwirów na Czerwieńcu Kamieniołom piasków i żwirów na Czerwieńcu Kamieniołom piasków i żwirów na Czerwieńcu

CZERWIENIEC

Nieczynny kamieniołom zlokalizowany w zboczu wzgórza Czerwieniec. Eksploatowano tu środkowojurajskie piaski ze żwirami na potrzeby budownictwa. W blisko 200m skarpie zaobserwować można profil stratotypowy osadów znanych z przekopu kamieniołomu Nowa Krystyna. Jest to najlepiej zachowany profil transgresywnych osadów keloweju w rejonie Krakowa, a zarazem - stanowisko dokumentacyjne utworzone 16 listopada 1998r. i włączone do Szlaku Dawnego Górnictwa.
Na niewidocznych w spągu utworach karbonu produktywnego występują piaski ze żwirami (kelowej), na których zalegają ławice piaskowców wapnistych i wapieni piaszczystych (kelowej górny). Takie następstwo osadów wskazuje na transgresję morską, czyli wkraczanie morza na ląd. W najwyższej części odsłonięcia pojawiają się utwory górnojurajskie (oksford) - wapienie margliste z amonitami Cardioceras oraz białe organodetrytyczne wapienie płytowe (budują płaską kulminację tego wzgórza). Świadczą one o postępującej transgresji morza jurajskiego i stopniowym jego pogłębianiu.
W osadzie obficie występuje fauna reprezentowana przez małże, ramienionogi (gładkoskorupowe Terebratule oraz żebrowane Rynchonelle), amonity, belemnity i ślimaki, które obserwować można zwłaszcza w rumoszu piaskowców i wapieni u podnóża skarpy.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia