Dolina Brzoskwinki Dolina Brzoskwinki Dolina Brzoskwinki Dolina Brzoskwinki

DOLINA BRZOSKWINKI

Ok. 4km długości dolina rozcinająca południową część Garbu Tenczyńskiego. Początkowo jej dno ma 100-250m szerokości, a zbocza są stosunkowo łagodne. W kolejnym fragmencie charakter ten ulega zmianie i dolina przypomina skalisty wąwóz. Szerokość dna nie przekracza tu 50m; po obu stronach wznoszą się strome zbocza najeżone skalicami zbudowanymi z górnojurajskich wapieni. Na skałach widoczne są liczne żebra skalne, wgłębienia i nisze jak np. Jaskinia Ducha Gór. Niektóre szczeliny przekształciły się w korytarze wchodzące w głąb masywów skalnych. Jeden z nich występuje w Skale Obchodni i jest doskonałym przykładem działalności bardzo powolnych ruchów mas skalnych po zboczu.
U wylotu doliny Garb Tenczyński przechodzi w Zapadlisko Cholerzyńskie; jednostki te rozdziela wyraźny próg morfologiczny przebiegający ze wschodu na zachód wzdłuż uskoku powstałego podczas wypiętrzania się Karpat. Na terenie zapadliska skały jurajskie zostały obniżone o 100-200m i przykryte przez iły mioceńskie, a następnie przez osady piaszczyste doliny pra-Wisły.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite