Kamieniołom wapieni w Januszowicach Kamieniołom wapieni w Januszowicach Kamieniołom wapieni w Januszowicach Kamieniołom wapieni w Januszowicach

JANUSZOWICE

Nieczynny kamieniołom, który razem z kamieniołomem znajdującym się w Trojanowicach (500m na południe) reprezentuje najpełniejszy profil turonu okolic Krakowa, a także dokumentuje sekwencje warstw zawierających faunę; wyraźne są w nich powierzchnie abrazyjne (dolno- i środkowoturońska), uskoki oraz profil lessu z malakofauną.
Ściana kamieniołomu ma ok. 60m długości i nieco ponad 10m wysokości; odsłania się w niej górnojurajski wapień uławicony z krzemieniami, który w stropie ścięty jest powierzchnią abrazyjną przykrytą przez turońskie wapienie piaszczyste z nielicznymi skamieniałościami o miąższości ok. 2m. Występują tu także ok. 60cm grubości zielone margle glaukonitowe z fauną santońską przechodzące ku górze w szare margle dolnego kampanu. Obecny jest również uskok o przebiegu zbliżonym do południkowego; jego wschodnie skrzydło z utworami górnej kredy zostało zrzucone o kilka metrów. Południowa część kamieniołomu ograniczona jest rozłogiem, na zboczach którego odsłania się profil lessów. W jego dolnej części wyróżniono mułki wapniste z fragmentami margli kredowych ku górze przechodzące w less z cienkimi warstewkami mułków piaszczystych. W profilu tym występuje bardzo bogata fauna ślimaków wskazująca na pleniglacjał ostatniego zlodowacenia.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia