Kamieniołom wapieni w Trojanowicach Kamieniołom wapieni w Trojanowicach Kamieniołom wapieni w Trojanowicach Kamieniołom wapieni w Trojanowicach

TROJANOWICE

Nieczynny kamieniołom, w którym odsłaniają się utwory jurajskie, górnokredowy profil, powierzchnie abrazyjne i uskok. W jego dnie znajduje się boisko piłkarskie; wraz z kamieniołomem oddalonym ok. 500m na północ (Januszowice) reprezentuje najpełniejsze profile turonu okolic Krakowa oraz dokumentuje sekwencje warstw zawierających faunę. Dlatego też kamieniołom w Trojanowicach od 16 listopada 1998r. objęty został ochroną i posiada status stanowiska dokumentacyjnego.
Ściana kamieniołomu ma ok. 70m długości i 7m wysokości. W jej dolnej części odsłaniają się górnojurajskie wapienie niewyraźnie uławicone z fauną gąbek, małżów i ramienionogów. Są one ścięte powierzchnią abrazyjną przykrytą przez żółtawo-szare wapienie z otoczakami kwarcu (o średnicy 1mm-120cm) zawierające skamieniałości dolnego turonu - małże, ramienionogi, jeżowce. Druga powierzchnia abrazyjna ścina wapienie jurajskie i kredowe (dolnoturońskie); zalega na niej 60cm warstwa zlepieńców z fauną dolnego i środkowego turonu. Kolejnym ogniwem są wapienie gruzłowate o miąższości 3,5m, na których leżą ok. metrowej grubości wapienie płytkowe. W środkowej części kamieniołomu występuje uskok o azymucie 60°, wzdłuż którego o ok. 50cm zrzucone zostały - znajdujące się w południowo-wschodnim skrzydle - wapienie jurajskie i najniższego turonu. Dyslokacja zanika w wyższych ogniwach; szczelina na jej powierzchni jest poszerzona i wypełniona zielonym tłem.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia