Kamieniołom porfirów Łom z Uskokiem Kamieniołom porfirów Łom z Uskokiem Kamieniołom porfirów Łom z Uskokiem Kamieniołom porfirów Łom z Uskokiem

ŁOM Z USKOKIEM

Niewielki opuszczony kamieniołom ulokowany w zachodnim stoku wzgórza Zręby na terenie miejscowości Zalas, gdzie trwa eksploatacja tej samej intruzji magmowej. W odsłaniającym się tutaj porfirze łatwo zauważyć można cios termiczny oraz trzeciorzędowy uskok wypełniony brekcją uskokową. Zrzut uskoku wynosi ok. 7m i dzieli on utwory w taki sposób, że w jego północnej (lewej) stronie odsłania się wyłącznie porfir, a po południowej (prawej) - porfir z nadległymi warstwami bogatych w skamieniałości wapieni jury środkowej i górnej. Ze względu na nagromadzenie przejawów procesów oraz zjawisk geologicznych na tak niewielkim obszarze, cały łom od 16 listopada 1998r. objęto ochroną jako stanowisko dokumentacyjne.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia