Kamieniołom marmurów dębnickich Karmelicka Góra Kamieniołom marmurów dębnickich Karmelicka Góra Kamieniołom marmurów dębnickich Dębnik Kamieniołom marmurów dębnickich Dębnik

MARMUR DĘBNICKI

gruzłowy. Jest on bardzo twardy; tworzy wystające powierzchnie erozyjne. W jego obrębie wyróżnić można słabo obtoczone klasty ciemnego wapienia pelitycznego spojone ciemnym wapieniem pelitycznym. W niektórych takich warstwach znajdują się nagromadzone skamieniałości stułbiopławów (Amphipora ramosa) i koralowców. Osad ten powstał przez erozję w czasie sztormu słabo skonsolidowanego wapienia. Ten typ zlepieńca można nazwać zlepieńcem śródformacyjnym. W ławicach występuje jeszcze typowy wapień pelityczny o teksturze zbitej, bezładnej oraz wapień faliście laminowany będący stromatolitem. Obecność struktur stromatolitowych stanowi tzw. pseudouławicenie. Stromatolity występują w stropowej części warstw lub cyklicznie powtarzają się w obrębie ławic ponad warstwą gruzłową.
Najlepsze odsłonięcia marmurów dębnickich występują w kamieniołomie Dębnik oraz - położonym bliżej centrum wsi - Łomie Karmelickim, który od 1644r. należał do Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej, a w okresie PRL-u został upaństwowiony. Łom Karmelicki jest także jednym z punktów czerwonej Ścieżki Dydaktycznej Doliny Racławki. W jego wschodniej części warstwy wapienia przecina ślepo kończąca się żyła niezgodna - tzw. dajka neptuniczna. Jest ona wypełniona otoczakami marmurów dębnickich o rozmiarach 1-10cm. Klasty te były bardzo dobrze obtoczone; występowały w spoiwie piaszczysto-ilastym barwy kremowej. W zachodniej części kamieniołomu zaś występują odkrywki marmurów lochowych - białej skały łupiącej się kostkowato powstałej wskutek metamorfizmu kontaktowego. Utworzyły się one w wyniku zmiany marmurów dębnickich w skarny (o strukturze drobnoblastycznej, teksturze bezładnej, rzadko łupkowej), które powstały wskutek metasomatozy na kontakcie z gorącymi roztworami przemieszczającymi się szczelinami od ciała magmowego. Podczas przeobrażenia metasomatycznego skał węglanowych następuje podwójna wymiana jonowa: ze skał węglanowych "uciekają" jony wapnia i magnezu, natomiast z roztworów lub magmy - jony krzemu. W kilku pagórkach ponad Łomem Karmelickim występują, leżące niezgodnie na osadach dewonu, brunatne piaskowce kwarcowe oraz piaskowce wapniste. Jest to osad transgredującego morza - jura brunatna.
1 Ι 2
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite