Kamieniołom wapieni w Nawojowej Górze Kamieniołom wapieni w Nawojowej Górze Kamieniołom wapieni w Nawojowej Górze Kamieniołom wapieni w Nawojowej Górze

NAWOJOWA GÓRA

Nieczynny kamieniołom wapieni jurajskich eksploatowanych do roku 1967. Są to utwory oksfordu, które do 1963r. wydobywano także w pobliskiej Starej Sztolni - wapienie skaliste i płytowe. Przy skrzyżowaniu na północ od wyrobiska rozpoczyna się Szlak Dawnego Górnictwa.
Wapienie te powszechnie występują na obszarze monokliny śląsko-krakowskiej. Ich miąższość w okolicach Krzeszowic dochodzi do 180m. Są one najpowszechniej eksploatowanym surowcem wykorzystywanym już od średniowiecza. Używane m.in. do wznoszenia kościołów, pałaców, warowni, zamków.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia