Skała Kmity Skała Kmity Skała Kmity, Skała Bonerówny i przełom Rudawy

SKAŁA KMITY

Masyw Skały Kmity budują górnojurajskie wapienie skaliste; położony jest on we wschodniej części Garbu Tenczyńskiego; od strony wschodniej i południowej opływa go Rudawa, tworząc Przełom Rudawy. Stanowi wyraźny element dominujący w tutejszym krajobrazie; sama skała "wyrasta" bowiem na wysokość ok. 25m z kilkunastometrowej miąższości utworów czwartorzędowych składających się głównie z otoczaków, okruchów wapieni jurajskich i krzemieni. Osady te przykrywa cienka warstwa młodszych osadów gliniastych. W pobliżu skały charakterystyczne są także lessy związane z plejstoceńskim zlodowaceniem, w których wcięte są boczne dolinki: Niema oraz silnie rozczłonkowana - Grzybowska. Szczyt skały zwieńcza krzyż wstawiony 11 czerwca 1911r. upamiętniający 500 rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem.
Jak głosi legenda, dziedzic Balic - ojciec Olimpii Bonerówny - zwiedziony podstępnymi intrygami nie wyraził zgody na jej ślub ze Stanisławem Kmitą. Dlatego też zrozpaczony rycerz rzucił się w przepaść na galopującym koniu. Olimpię zaś oddano do klasztoru. Według innej wersji podania kochankowie, uciekając przed pogonią, rzucili się w przepaść. Do legendy nawiązują wyryte na skalnej ścianie dwa wiersze. Widoczna jest także liczba 1515 nawiązująca do pierwotnej, zatartej w XIX wieku sentencji wykonanej ponoć przez samego Kmitę.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite