Źródło Antoniego Źródło Antoniego Źródło Antoniego Źródło Antoniego

ŹRÓDŁO ANTONIEGO

Terasowe, spływowe, szczelinowe, krasowe źródło ulokowane na lewym brzegu Kobylanki u wylotu Doliny Kobylańskiej. Warstwę wodonośną stanowią wapienie i margle górnej jury, a wypływ następuje wieloma szczelinami w obrębie rozległej terasy. Stwierdzono w nim obecność kiełży i rzadkich gatunków okrzemek z Czerwonej Listy Glonów Polski: Achnanthes coarctata, Caloneis fontinalis, Navicula upsaliensis. Ze względu na swoje walory poznawcze i przyrodnicze, 31 stycznia 2002r. objęte zostało ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej.
Źródło użytkowane jest przez turystów oraz miłośników wspinaczki skałkowej. Charakteryzuje się wydajnością rzędu 1-2l/s, temperaturą - 10,6°C, pH - 7,26 i mineralizacją wynoszącą 438mg/l. W swoim składzie zawiera [mg/l]: Ca++ 107,41; Mg++ 2,31; Na+ 3,45; K+ 0,78; HCO3- 277,02; SO4-- 24,02; NO3- 14,88; Cl- 8,15; jest to więc woda wodorowęglanowo-wapniowa.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia