Źródło Pióro Źródło Pióro Źródło Pióro Źródło Pióro

ŹRÓDŁO PIÓRO

Wywierzysko krasowe zlokalizowane pośród zabudowań wsi Szklary w górnej części Doliny Szklarki. Stanowi jedno z głównych zasileń rzeki Szklarki - lewobrzeżnego dopływu Racławki. Wypływ istnieje na kontakcie zbocza i dna doliny strefą o długości ok. 25m. Widoczne są wypływy bezpośrednio ze szczelin w wapieniu górnojurajskim, przy czym główny wypływ został przeobrażony - posiada betonowo-kamienną obudowę, poniżej której utworzyło się niewielkie rozlewisko. W 2014r. został złożony wniosek o objęcie źródła ochroną prawną w formie pomnika przyrody nieożywionej i propozycją zagospodarowania jego otoczenia.
Źródło ma charakter podzboczowy, spływowo-podpływowy, szczelinowy, krasowy; wydajność - 37,2l/s, temperaturę - 9°C, pH - 7,23, mineralizację - 445,5mg/l. Zawiera [mg/l]: Ca++ 107,61; Mg++ 0,97; Na+ 7,82; K+ 2,23; HCO3- 248,34; SO4-- 34,58; Cl- 16,66; NO3- 27,28; czyni to z niej wodę wodorowęglanowo-wapniową. Stwierdzono w nim także obecność rzadkiego gatunku okrzemka z czerwonej listy glonów polskich - Caloneis fontinalis.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia