Źródło św. Elizeusza Źródło św. Elizeusza Źródło św. Elizeusza Źródło św. Elizeusza

ŹRÓDŁO ŚW. ELIZEUSZA

Źródło krasowe wypływające z dolnokarbońskiej warstwy wodonośnej. Znajduje się w rezerwatowej części Doliny Eliaszówki, na jej wschodnim zboczu. Woda zasila rzekę Eliaszówkę; jest także wykorzystywana przez pobliski klasztor Karmelitów Bosych w Czernej do własnych potrzeb. Funkcję pompy transportującej ciecz do eremu pełni budynek znajdujący się tuż powyżej ujęcia.
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia