Źródło w Sąspowie Źródło w Sąspowie Źródło w Sąspowie Źródło w Sąspowie

ŹRÓDŁO W SĄSPOWIE

Jeden z początkowych wypływów Sąspówki - potoku przepływającego Doliną Sąspowską. Jest to źródło rumoszowo-zwietrzelinowe położone w obrębie otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego. Woda wypływa z warstwy wodonośnej, którą budują wapienie skaliste i płytowe malmu. Ujęcie obudowano w betonową konstrukcję z drzwiami; charakteryzuje się wydajnością rzędu 1-2l/s, temperaturą wynoszącą 10°C, mineralizacją ok. 500mg/l oraz słabo zasadowym odczynem o pH nieco powyżej 7. Sporadycznie bywa użytkowane przez okolicznych mieszkańców.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia