Dolina Sąspowska Dolina Sąspowska Dolina Sąspowska Wodospad w dolinie

DOLINA SĄSPOWSKA

Druga co do wielkości dolina, której część należy do Ojcowskiego Parku Narodowego. Osiąga ok. 5km długości; objęta jest ochroną ścisłą; stanowi boczną odnogę Doliny Prądnika; z nią też jest genetycznie powiązana; spotkać w niej można podobne formy geomorfologiczne. Dolina Sąspowska jest także miejscem, gdzie znaleziono jedno z najstarszych miejsc bytowania człowieka w Ojcowie. Znajdowało się ono w schronisku Wylotnym zlokalizowanym w grupie skał Framugi.
W górnej części znajdują się rzadkie zabudowania wsi Sąspów; pozostała jej część jest zalesiona; ze zboczy wystają formy skałkowe zbudowane z górnojurajskiego wapienia skalistego. Dnem doliny płynie potok Sąspówka charakteryzujący się I klasą czystości wód, który zasilany jest licznymi źródłami: Harcerza, Spod Graba, Ruskim, im. Filipowskiego. Przede wszystkim na uwagę zasługuje jednak udostępniona do zwiedzania Jakinia Łokietka położona 125 ponad jej dnem. Wartym zobaczenia jest także ok. 5m wysokości wodospad znajdujący się w końcowym fragmencie doliny.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite