Kamieniołom wapieni Szachownica Kamieniołom wapieni Szachownica Kamieniołom wapieni Szachownica Kamieniołom wapieni Szachownica

SZACHOWNICA

Rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 12,74ha utworzony 11 października 1978r. Obejmuje profil geologiczny w nieczynnym kamieniołomie i proglacjalną Jaskinię Szachownica.
Kamieniołom założono w wapieniach górnej jury na Krzemiennej Górze ulokowanej na przedpolu pasma wzniesień zwanych Górami Bugajowskimi. Utwory budujące wzgórze zalegają poziomo, ale lokalnie tworzą formy brachyantyklin i brachysynklin w związku z czym upady warstw lokalnie sięgają 30°. W części wierzchowinowej są to wapienie skaliste lażące na wapieniach uławiconych charakteryzujących się wyraźną płytową oddzielnością; miąższości poszczególnych ławic wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów. Na nadwietrzałych powierzchniach widoczne są fragmenty gąbek, struktury pochodzenia mikrobialnego oraz amonity. W wielu miejscach występują także konkrecyjne skupienia diagenetycznej krzemionki.
Prowadzona do roku 1962 eksploatacja przecięła Krzemienną Górę przebiegającym południkowo wyrobiskiem o długości 150m i szerokości 50m. W jej wyniku odsłonięto, rozczłonkowano i częściowo zniszczono Jaskinię Szachownica. W 2017r. na terenie kamieniołomu otwarto ścieżkę dydaktyczną poświęconą bytującym w rezerwacie nietoperzom.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia