Okiennik Mały Okiennik Mały Okiennik Mały Okiennik Mały

OKIENNIK MAŁY

Osiągający 17m wysokości drugi co do wielkości wapienny ostaniec skalny z charakterystycznym oknem znajdujący się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Podobnie jak w przypadku oddalonej o niespełna 2,5km na południowy-wschód najwyższej tego typu skały ulokowanej na Jurze (Okiennika Wielkiego), do powstania okna doprowadziły procesy krasowe działające od kredy po czwartorzęd, a sama forma jest pozostałością po dawnym systemie jaskiń ukształtowanym przez wody podziemne. Ze względu na swoją lokalizację, Okiennik Mały nazywany bywa Okiennikiem Morskim.
Copyright 2011-2022 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia