Okiennik Wielki Okiennik Wielki Okiennik Wielki Okiennik Wielki

OKIENNIK WIELKI

Zwana także Okiennikiem Dużym lub Skarżyskim grupa skał wapiennych wznoszących się 35m ponad otaczający teren. Charakteryzuje się okrągłym otworem wysokim na 5, a długim na 7m, któremu zawdzięcza swoją nazwę. Podobny, choć nieco mniejszy ostaniec, znajduje się w Morsku; jest nim Okiennik Mały. Otwory te są pozostałościami dawnych systemów jaskiń ukształtowanych przez wody podziemne w czasie, gdy skały podlegały intensywnym procesom krasowym trwającym od kredy do czwartorzędu.
W jaskini uformowanej poniżej okna Okiennika Wielkiego znaleziono narzędzia krzemienne datowane na środkowy paleolit (sprzed ok. 60000 lat) zaliczane do jednych z najstarszych w Polsce. Początkowo uważano, iż służyły one do przemysłu miejscowego (dubieckiego), jednak obecnie zaliczono je do kultury mikocko-prądnickiej.
Najprawdopodobniej w XII-XIII wieku Okiennik Wieki stanowił element grodu. Skały wówczas wzmocniono wałem, ostaniec z oknem pełnił funkcję donżonu, a wejście prowadziło przez odpowiednio przystosowany komin w skale. Podobno w drugiej połowie XIX wieku obserwowano jeszcze resztki murów przy jaskini, a widoczne do dziś wykute ręką ludzką wgłębienia w oknie wskazują na obecność w nim drewnianej ściany zbudowanej z grubych pali.
Według podań Okiennik Wielki służył jako schronienie ukochanym przez lud zbójom na czele z niejakim Malarskim. W legendach przedstawiano go jako przystojnego mężczyznę mającym niezwykłe powodzenie u kobiet. Pod koniec XIX wieku łupił bogatych, by wspomagać biednych. Zastrzelił go żandarm przebrany za żebraka. Kolejna legenda wspomina o poszukiwaczu skarbów, który w jaskini poniżej okna w XIX wieku podobno odnalazł sztabkę złota. Jeszcze inna zaś głosi, że w jednej z jaskiń Okiennika Wielkiego zbójcy mieli swój skarbiec zamykany na podwójne żelazne drzwi, które według tradycji obecnie znajdują się w kościołach w Skarżycach i Kromołowie.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia