Szyb Gadawa Szyb Gadawa Szyb Gadawa Szyb Gadawa

SZYB GADAWA

Niezagospodarowany szyb powstały w związku z poszukiwaniami złóż soli kamiennej zapoczątkowanymi u progu lat 80-tych XVIII wieku. Wykonano go przy użyciu materiałów wybuchowych z zastosowaniem drewnianej obudowy. Napotykając trudności w trakcie jego głębienia, dalsze prace prowadzono za pomocą wierceń usytuowanych w dnie. Oprócz niego, do dziś zachowały się informacje o czterech takich szybach - Owczary, Szczerbaków, w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju. W żadnym z nich nie natrafiono jednak na sól kamienną, ale uzyskano z nich wypływy wód leczniczych (solanek i wód siarczkowych). Zainteresowanie nimi zapoczątkowało zorganizowane lecznictwo uzdrowiskowe prowadzone na tym obszarze. Do czasów obecnych, obok szybu Gadawa, przetrwał jednak tylko ten w Solcu-Zdroju wykorzystywany jako ujęcie wody leczniczej.
Szyb Gadawa wydrążono w 1824r. do głębokości 43,2m (obecnie wynosi ona 9,2m). Wypływ wody mineralnej nastąpił z 6" szczeliny w marglach kredowych na głębokości ok. 43m. Do czasu wykonania kilku otworów w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju czerpano z niego wodę mineralną dla tamtejszych uzdrowisk. Pod koniec XX wieku otwór był zasypany, jednak na początku kolejnego stulecia teren wykupił prywatny właściciel i częściowo go oczyścił; wykonał także drewnianą obudowę, która zachowała się do dziś. Poniżej szybu widoczny jest niewielki skoncentrowany odpływ wody o wydajności ok. 0,2l/min, a zwierciadło wody stabilizuje się równo z powierzchnią terenu.
W szybie Gadawa stwierdzono występowanie wody chlorkowo-siarczanowo-sodowej. Ogólna jej mineralizacja wynosi 3,74g/l; w jej skład wchodzą [mg/l]: Ca++ 170,8; Mg++ 85; Na+ 960,6; K+ 71,6; HCO3- 334,3; SO4-- 840,7; Cl- 1237; Br- 2,8; I- 0,23; F- 0,78; zawiera także 0,27mg/l siarkowodoru, a jej pH wynosi 7,4.
Podobno na Czernielowie w okolicy szybu Gadawa o świcie można od dawna spotkać dziewczynę z pastorałem ubraną w mnisi habit. Towarzyszy jej siedem czarnych kotów, dlatego też jeszcze przed wykonaniem odwiertu - wzorem nadawania imion źródłom leczniczym - zaproponowano, by ujęcie otrzymało imię św. Gertrudy - opiekunki kotów.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia