Zajęcza Góra Zajęcza Góra Zajęcza Góra Zajęcza Góra

ZAJĘCZA GÓRA

Forma występującego w kamieniołomie głazowiska (dużych rozmiarów bardzo dobrze obtoczone głazy i obecność licznego zespołu skałotoczy) wskazuje na wysokoenergetyczne środowisko depozycji związane z klifowym wybrzeżem. Materiał obrywany ze stromego skalistego brzegu podcinanego przez fale po obtoczeniu w strefie kipieli wynoszony był na przedpole klifu. Skład głazów wskazuje, że niszczony brzeg znajdował się głównie na obszarze wychodni skał jurajskich po południowej stronie kamieniołomu. Po zabradowaniu i zalaniu klifu w trakcie postępującej transgresji na głazowisku osadziły się horyzontalnie uławicone wapienie organodetrytyczno-litotamniowe z dużymi otwornicami, fragmentami skorup małżów i ślimaków, kolcami jeżowców i zębami ryb.
Luka stratygraficzna oraz niezgodność kątowa między utworami jury i kredy są spowodowane tektonicznymi ruchami młodokimeryjskimi. W ich wyniku warstwy starszej części mezozoiku uległy tylko łagodnym wielkopromiennym odkształceniom. Dopiero ruchy laramijskie spowodowały sfałdowanie skał mezozoicznych, które wraz z permem tworzą alpejskie piętro strukturalne. W międzyczasie zaś (cenoman) nastąpiła transgresja morska, jednak ze względu na brak wyniesień podłoża na jej drodze, w zlepieńcu spągu utworów kredowych nie występują otoczaki skał jurajskich.
1 Ι 2
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite