Kamieniołom wapieni w Kadzielni Kamieniołom wapieni w Kadzielni Kamieniołom wapieni w Kadzielni Kamieniołom wapieni w Kadzielni

KADZIELNIA

Wzniesienie stanowiące południowo-zachodnie skrzydło synkliny kieleckiej, której część północno-wschodnią można obserwować w Ślichowicach. Wchodzi ono w skład wapiennego Pasma Kadzielniańskiego, a jego najwyższy szczyt - Skałka Geologów od 26 stycznia 1962r. objęte jest ochroną jako rezerwat przyrody nieożywionej zajmujący powierzchnię 0,6ha. Od XVII wieku na Kadzielni prowadzono eksploatację wapieni górnego dewonu zwanych wapieniami kadzielniańskimi. W roku 1770 powstał tutaj pierwszy piec do wypalania wapna, a wydobycie zakończono w 1968r. W konsekwencji powstał głęboki kamieniołom zalewany na najniższym poziomie przez wody podziemne.
Na Kadzielni zachowany jest profil osadów górnego dewonu z licznie występującą fauną kopalną korali, ramienionogów, ślimaków, głowonogów. W dolnej części widoczne są ślady uwarstwienia, w górnej - wapienie masywne i skaliste o charakterze wapieni rafowych. W Kadzielni występuje największe skupisko jaskiń na Kielecczyźnie; 16 z nich zlokalizowanych jest w Skałce Geologów (m.in. Jeleniowska, Zwaliskowa, Urwista), 9 we wschodniej części kamieniołomu (m.in. największa - Szczelina Kadzielniańska i mniejsze - Jaskinia Wschodnia, Prochownia, Odkrywców) i 1 w okolicy amfiteatru. Liczne są tu również formy krasowe permsko-triasowe oraz trzeciorzędowo-czwartorzędowe. O ich wieku świadczy fauna spotykana w lejach krasowych (w triasowych - zęby labiryntodontów, a w czwartorzędowych namuliskach - kości gryzoni, nosorożca i niedźwiedzia jaskiniowego).
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia