Kamieniołom wapieni w Kadzielni Kamieniołom wapieni w Kadzielni Kamieniołom wapieni w Kadzielni Kamieniołom wapieni w Kadzielni

KADZIELNIA

Rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 0,6ha utworzony 26.01.1962r. Stanowi południowo-zachodnie skrzydło synkliny kieleckiej, której część północno-wschodnią można obserwować w Ślichowicach. W latach 1770-1968 prowadzono tu eksploatację wapieni górnego dewonu zwanych wapieniami kadzielniańskimi.
Zachowany jest tu profil osadów górnego dewonu z licznie występującą fauną kopalną korali, ramienionogów, ślimaków, głowonogów. W dolnej części widoczne są ślady uwarstwienia, w górnej - wapienie masywne i skaliste o charakterze wapieni rafowych.
W Kadzielni występuje największe skupisko jaskiń na Kielecczyźnie; 16 z nich zlokalizowanych jest w Skałce Geologów (m.in. Jeleniowska, Zwaliskowa, Urwista), 9 we wschodniej części kamieniołomu (m.in. największa - Szczelina Kadzielniańska i mniejsze - Jaskinia Wschodnia, Prochownia, Odkrywców) i 1 w okolicy amfiteatru. Liczne są tu również formy krasowe permsko-triasowe oraz trzeciorzędowo-czwartorzędowe. O ich wieku świadczy fauna spotykana w lejach krasowych (w triasowych - zęby labiryntodontów, a w czwartorzędowych namuliskach - kości gryzoni, nosorożca i niedźwiedzia jaskiniowego).
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite