Kamieniołom wapieni Chelosiowa Jama Kamieniołom wapieni Chelosiowa Jama Kamieniołom wapieni Chelosiowa Jama Kamieniołom wapieni Chelosiowa Jama

CHELOSIOWA JAMA

Pomnik przyrody nieożywionej utworzony 4 grudnia 1991r. obejmujący system kamieniołomów w Jaworzni o wspólnej północnej ścianie długiej na ok. 700m i wysokości dochodzącej do 50m. Od 25 lipca 1997r. jest to także rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 24,1ha. Niegdyś eksploatowano tu wapienie, a obecnie jest to jedno z niewielu miejsc w Górach Świętokrzyskich, gdzie na znacznej przestrzeni zaobserwować można kontakt utworów sfałdowanych w orogenezie waryscyjskiej z pokrywającymi je skałami zaburzonymi podczas ruchów alpejskich. Pospolite są tu także tektoniczne struktury nieciągłe, takie jak spękania ciosowe często zmineralizowane kalcytem i lustra tektoniczne pokryte rysami ślizgowymi.
Wapienie są zwykle jasnoszare i szare, średnioławicowe, przeważnie o bardzo drobnoziarnistym tle skalnym, którego składniki są makroskopowo nierozpoznawalne lub grubokrystaliczne o zatartych kalcytem strukturach pierwotnych w procesie rekrystalizacji i mineralizacji. W niektórych ławicach obecne są szkielety gałązkowych denkowców i ramienionogów. Towarzyszą im warstwy odznaczające się drobną, cienką, nieregularną laminacją przetkane niewielkimi skupieniami krystalicznego kalcytu określane mianem laminitów algowych. Spotkać można także ławice przepełnione gałązkowymi stromatoporoidami z rodzaju Amphipora. Przypowierzchniowe partie niektórych warstw charakteryzują się brekcjową strukturą oraz marglistością. Ławice wapieni są nachylone ku północy pod kątem 25-35°. Wiek tych wapieni nie jest bezpośrednio określony. Podobieństwa wykształcenia litologicznego, zawartość skamieniałości i miejsce wapieni z Jaworzni w rozwoju całego dewońskiego kompleksu węglanowego pozwalają wiązać je z górnym dewonem - franem. Utworzyły się one w płytkiej okresowo wynurzanej lagunie zarafowej.
1 | 2
źródło informacji
Copyright 2011-2022 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia