Wielki Kamień Wielki Kamień Wielki Kamień Wielki Kamień

WIELKI KAMIEŃ

Grań skalna biegnąca wzdłuż grzbietu Klonówki, której wnętrze zbudowane jest z górnokambryjskich piaskowców kwarcytowych zwanych kwarcytami. Składa się z kilku głazów i ławic zapadających w kierunku północnym. Miejscami widoczne są zielone naleciałości pochodzenia organicznego, a także niewielkie szczeliny. Według jednej z hipotez blok skalny mógł zostać lekko pchnięty lub pochylony przez plejstoceński lodowiec. Jeszcze inni zaś uważają, iż kamień został upuszczony na ziemię przez diabła zaproszonego na sabat czarownic odbywający się na Łysej Górze. Miał on być prezentem, za pomocą którego można by zniszczyć znienawidzony świętokrzyski klasztor. Jednak, że noc była krótka, a diabeł przybywał z daleka, nie zdążył on dotaszczyć głazu na miejsce przeznaczenia, gdyż stracił moc gdy o świcie zapiał kur.
Piaskowce kwarcytowe są skałami drobnoziarnistymi. Ich właściwości zbliżone są do kwarcytów pochodzenia metamorficznego. Występują one wśród skał kambryjskich i dewońskich. Świętokrzyskie kwarcyty występują w postaci kompleksów o miąższości 15-25m przedzielonych łupkami ilastymi i szarogłazami. Mają one na świeżym przełamie barwę przeważnie jasnoszarą, niekiedy niebieskawo-szarą lub jasnokremową.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite