Kamieniołom dolomitów w Zachełmiu Kamieniołom dolomitów w Zachełmiu Kamieniołom dolomitów w Zachełmiu Kamieniołom dolomitów w Zachełmiu

ZACHEŁMIE

Dolomity odsłaniające się w kamieniołomie są uławicone; dolna część profilu złożona jest z odmian kryptokrystalicznych - poziomo laminowanych osadów mikrobialnych stworzonych przez budowle sinicowe; miejscami są one margliste; w częściach stropowych - struktury z wysychania. W dolnej części brak skamieniałości. W wyższej występują cienkoławicowe amfipory i płaskie stromatoporoidy. Profil dolomitu złożony jest z cyklotemów o miąższościach 50cm. Powstawały w środowisku wokół pływowym i lagunowym. Rozciągłość: 100-110°, upad 40-45° ku północy. Występuje tu niezgodność kątowa między dolomitami dewonu a dolnego pstrego piaskowca (reprezentują czerwono-brunatne piaskowce i mułowce; miąższość 11m; litofacje: brekcje sedymentacyjne dolomitowe; brekcje sedymentacyjne mułowcowe; zlepieńce dolomitowe masywne; zlepieńce dolomitowe masywne o rozproszonym szkielecie ziarnowym; piaskowce różnoziarniste, zlepieńcowate warstwowane poziomo i przekątnie; piaskowce średnioziarniste kwarcowe warstwowane przekątnie, tabularnie i rynnowo; piaskowce drobnoziarniste kwarcowo-wapienne o zróżnicowanych strukturach sedymentacyjnych; silnie wapniste piaskowce drobnoziarniste kwarcowo-wapienne laminowane poziomo i przekątnie; mułowce kwarcowo-łyszczykowe laminowane i masywne, ich spągowa część związana jest z rozwojem fluwialnego, przybrzeżno-morskiego systemu depozycyjnego. Stropowa część profilu powstawała w środowisku rzek roztokowych).
1 Ι 2
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite