Kamieniołom zlepieńców zygmuntowskich Jerzmaniec Kamieniołom zlepieńców zygmuntowskich Jerzmaniec Kamieniołom zlepieńców zygmuntowskich Jerzmaniec Kamieniołom zlepieńców zygmuntowskich Jerzmaniec

ZLEPIENIEC ZYGMUNTOWSKI

Powierzchnia złoża wynosi 7,26ha, średnia jego miąższość - 20,1m; jego zasoby obliczono na niemal 5mln ton, a bloczność górniczą - na ok. 40%. Grubości poszczególnych ławic zlepieńca zygmuntowskiego w kamieniołomie Jerzmaniec wahają się jednak w granicach 1-3m i są one nachylone pod niewielkim kątem na południe. W łomie występuje kilka jego odmian: masywne (najczęstsze; o zwartym szkielecie ziarnowym), o rozproszonym szkielecie ziarnowym (niewielki udział; nieregularne ławice), pozioma warstwa o zwartym szkielecie ziarnowym oraz przekątnie warstwowane. Zaobserwować można w nim również niezgodności kątowe na wapieniach żywetu oraz geody kalcytowe i przecinające się wzajemnie żyły kalcytowe wskazujące na krążenie wód gruntowych. Zachodnia ściana kamieniołomu to wypełnione szczeliny tektoniczne, a północna - kilkudziesięciocentymetrowej grubości żyły grubo- i bardzo grubokrystalicznego kwarcu.
Zlepieniec zygmuntowski bardzo efektownie prezentuje się po spolerowaniu powierzchni, jednak zastosowany jako posadzka dość szybko ulega zmatowieniu, a jako elewacja budynku w warunkach polskiego klimatu wytrzymuje zaledwie kilkanaście lat, po czym traci poler wraz z kolorem. Szczególnie szybko koroduje lepiszcze skały, co powoduje wyłuskiwanie się kolejnych jej ziaren. Najprawdopodobniej najstarszym elementem wykonanym ze zlepieńca zygmuntowskiego jest płyta znajdująca się w przedsionku katedry kieleckiej datowana na 1583r. Najpopularniejsze jego wykorzystanie dotyczy jednak bloku odspojonego ze złoża w 1607r., z którego wykonano kolumnę pomnika Zygmunta III Wazy. Miał on 11,6m długości i średnicę ok. 1m, spławiono go Wisłą w roku 1643, aczkolwiek w 1885r. kolumnę zdemontowano z powodu postępującego procesu wietrzenia. Obecnie niemal 6m trzon znajduje się na skarpie wiślanej w pobliżu Zamku Królewskiego. Skałę wykorzystano także w Krakowie (m.in. parapety okien Zamku Królewskiego na Wawelu, sześć 5m wysokości kolumn w kaplicy św. Katarzyny Sieneńskiej kościoła oo. Dominikanów, wnętrze budynku A-0 AGH, sień domu przy ul. Floriańskiej 3) oraz w Poznaniu (centrum targowe, pawilon budownictwa MTP, bank przy ul. Masztalerskiej, kościoły: Imienia Maryi przy ul. Santockiej, św. Stanisława Kostki na Winiarach, zbór ewangelicki Agape przy ul. Ostrobramskiej, ZUS przy ul. H. Dąbrowskiego).
1 Ι 2
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite