Szyb Floris Obelisk 800-lecia Budynek administracyjny kopalni Górny Rynek

NACL BOCHEŃSKI SZLAK SOLNY "NA ŚWIECIE" IM. ŚW. KINGI

mianem placu zamkowego. Szyb Regis ( 11 ) powstał w czasach Kazimierza Wielkiego lub za panowania Władysława Łokietka; pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1397r.; do końca XVI wieku należał do najbardziej wydajnych szybów, a z końcem tego stulecia osiągnięto nim głębokość 180m; działał jeszcze w XVIII wieku. Szyb Krakowski ( 12 ) w 1397r. zaliczono do wydobywczych wraz z szybami: Regis ( 11 ), Sutoris ( 15 ) i Finder ( 23 ); pierwsza wzmianka o nim pochodzi z roku 1368, a ostatnia - z 1605r., gdy był już nieczynny. Obelisk 800-lecia ( 13 ) projektu prof. Czesława Dźwigaja z 1998r. upamiętnia pierwszą wzmiankę o przedlokacyjnej osadzie zwanej Bochnia; pochodzi ona z dokumentu jerozolimskiego patriarchy Monachusa, który w 1198r. potwierdził, że rycerz Mikora Gryfita darował sal de Bochegna (sól z Bochni) klasztorowi Bożogrobców z Miechowa w latach ok. 1163-75. Szyb Herman ( 14 ) - w pierwszej połowie XIV wieku zwany Hermolaus - zbudowano za rządów Władysława Łokietka; przed 1605r. pozostał po nim ślad w postaci zapadliska. Szyb Sutoris ( 15 ) zwany Szewczym i Szewczą Górą uważany jest za jeden z najstarszych na ziemiach polskich; wybito go w poł. XIII wieku; według legendy to właśnie tutaj znaleziono pierścień księżnej Kingi - żony Bolesława Wstydliwego, założyciela Bochni. Szyb Kożuszka ( 16 ) został najwcześniej odnotowanym szybem bocheńskim w źródłach pisanych (pierwsza wzmianka - 1341r.); zgłębiony prawdopodobnie za czasów panowania Władysława Łokietka; stanowił krótkotrwały i przejściowy etap w eksploatacji złoża w kierunku wschodnim. Szyb Gazaris ( 17 ), zwany Wieżnym i Wieżną Górą, uważany jest za jeden z dwóch najstarszych szybów bocheńskiej kopalni; wybity w poł. XIII wieku, a ostatecznie zasypany w 1842r.; ze względu na usytuowanie nieustannie narażony był na wylewy Babicy. Szyb Floris ( 18 ) - nazywany także Florenckim i Florencją - wybudował żupnik Antoni z Florencji, który w 1428r. otrzymał pozwolenie na jego zgłębienie od króla Władysława Jagiełły; wydobycia zaprzestano w latach
1 Ι 2 Ι 3 Ι 4
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2020 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite