Cisowe Skały Cisowe Skały Cisowe Skały Cisowe Skały

CISOWE SKAŁY

Znajdują się nieco na południe od szczytu Cisowa, z którego najlepiej widać panoramę okolicy stanowiącą część powierzchni wielkiego trzeciorzędowego zrównania ciągnącej się niemalże po Kraków. Są także jednym z punktów Geologicznej Ścieżki Dydaktycznej.
Tworzą je skałki zboczowe o wysokości dochodzącej do 4m. Ich budowa geologiczna wskazuje, że jest to fragment tej samej formacji, której kulminacją jest Skałka Triasowa. Stanowią górną część profilu środkowego triasu; są to różne dolomity w strefie przejścia warstw karchowickich w dolomity diploporowe. Ich genezę przypisuje się procesom wtórnym po powstaniu raf lub osadzeniu mułu wapiennego na dnie morza - w jurze tutejsze wapienie uległy dolomityzacji. Proces ten polega na doprowadzeniu magnezu do skały i odprowadzeniu wapnia do roztworu. Zachodzi ona w wodach słonych o podwyższonej alkaliczności, gdy osad jest luźny, jak i potem, jeśli w masywie skalnym krążą wody zmineralizowane. Stosownie do tego wyróżnia się dolomity diagenetyczne i epigenetyczne. Kolejny proces wtórny to krasowienie. Krążenie wód jest ułatwione przez porowatość i jamistość warstw skalnych oraz system szczelin.
W okruszcowanych dolomitach znajdowano rudy cynku i ołowiu z domieszkami srebra oraz innych metali. Ślady po eksploatacji złóż galmanu i żelaza (trwającej od XIII wieku), pod postacią zawalonych sztolni, znaleźć można w północnych stokach wzgórza. Wydobywano je również na dużym obszarze tzw. Śląsko-Krakowskiego Zagłębia Kruszcowego, gdzie w okolicy Tarnowskich Gór, Bytomia, Siewierza, Sławkowa, Olkusza, Nowej Góry i Chrzanowa-Trzebini istniały okręgi górnicze. Do niedawna eksploatowane w kopalniach Pomorzany i Trzebionka.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia