Kamieniołom wapieni w Płazie Kamieniołom wapieni w Płazie Kamieniołom wapieni w Płazie Kamieniołom wapieni w Płazie

PŁAZA

Czynny od 1887r. zakład wydobywający i przetwarzający kamień. Swoje powstanie "Wapienniki, Kamieniołomy i Fabryka Mielonego Wapna w Płazie" zawdzięczają intensywnemu rozwojowi budownictwa w zachodniej Galicji. Pod koniec XIX wieku należały one do największych producentów wapna w tej części CK Monarchii, a w latach 60-tych kolejnego miały znaczenie ponadlokalne.
Kamieniołom w Płazie założono na rozległych wychodniach wapieni triasowych zlokalizowanych na południe od Chrzanowa. Początkowo eksploatowano w nim, występujący wyłącznie tutaj, bardzo czysty wapień zwany "kryształem" pochodzący z warstw górażdżańskich. Z czasem jednak zaczęto pozyskiwać leżące poniżej wapienie warstw gogolińskich (obecne także w Pogorzycach). W latach 50-tych XX wieku wydobycie przeniesiono w kierunku południowym, gdzie obecnie - z użyciem materiałów wybuchowych - eksploatuje się wapienie i margle dolomityczne z warstw gogolińskich i stropowej części retu. Stara, północna część wyrobiska - z której pozyskiwano wyłącznie wapienie - aktualnie znajduje się w trakcie likwidacji.
Prócz wapna z wydobytego surowca wytwarzano kamień wapienny dla przemysłu spożywczego i chemicznego, mączkę bitumiczną, sorbenty do instalacji odsiarczania spalin, kruszywo budowlane i drogowe oraz nawozy wapniowo-magnezowe (produkowane z dolomitów retu). Tak imponujący asortyment produkowanych w Płazie wyrobów rozszerzył się po II wojnie światowej. Poczynając zaś od lat 90-tych XX wieku wapno palone produkowano z kamienia wapiennego pochodzącego z Czatkowic.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite