Zlepieniec myślachowicki Zlepieniec myślachowicki Zlepieniec myślachowicki Zlepieniec myślachowicki

ZLEPIENIEC MYŚLACHOWICKI

Niemal niewykazująca warstwowania, osadowa skała okruchowa będąca konglomeratem głównie dewońskich i podrzędnie karbońskich bardzo słabo wysortowanych otoczaków o najczęściej kilkucentymetrowej średnicy spojonych czerwonawą glinką typu terra rosa powstałą wcześniej w warunkach pustynnych. Najprawdopodobniej tworzył się podczas nawalnych epizodycznych deszczów, w wyniku których formowały się rzeki o bardzo dużej sile nośnej, lecz o niewielkim zasięgu. Transportowany materiał pochodził z erodowania antykliny Dębnika, a odbywał się we wczesnym permie podczas waryscyjskich ruchów orogenicznych w suchym lub półsuchym klimacie.
Obszar występowania zlepieńca myślachowickiego obejmuje zachodnią część Wyżyny Krakowskiej wzdłuż zachodniego zbocza wyniesień paleozoicznych antykliny Dębnika. Tworzy pas o szerokości kilkunastu kilometrów i długości ok. 50km zawarty między Siewierzem na północy a Regulicami na południu, gdzie znany jest ze sztucznych odsłonięć. Największe wychodnie zlepieńca myślachowickiego występują w rejonie Karniowic, Filipowic, Młoszowej, Myślachowic, Sławkowa.
źródło informacji
Copyright 2011-2023 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia