Skały Twardowskiego Skały Twardowskiego Kamieniołom wapieni Skały Twardowskiego Kamieniołom wapieni Skały Twardowskiego

SKAŁY TWARDOWSKIEGO

Należą do Małopolskiego Szlaku Geoturystycznego oraz do północnej części zrębu Zakrzówka zbudowanego ze skał górnojurajskich (przede wszystkim wapieni uławiconych, podrzędnie - wapieni kredowatych i skalistych, wśród których przy stropowej części ukazuje się platforma abrazyjna powstała w późnej kredzie; na niej - płaty wapieni górnego turonu), lokalnie - górnokredowych.
Skały Twardowskiego powstały w stosunkowo płytkim morzu górnej jury, w którym rozwijały się rafopodobne struktury organiczne - budowle węglanowe. Różne ich wykształcenie reprezentują facje: wapieni skalistych (fragmenty budowli), uławiconych i kredowatych (osady stokowe tych struktur oraz wypełnienia płytkich niecek między nimi). Stropowa powierzchnia tych wapieni jest ścięta przez kredową platformę abrazyjną, na której widoczne są drążenia jeżowców oraz wciski wypełnione ziarnami kwarcu. Wyżej zalegające wapienie turonu są obecnie słabo widoczne. Charakterystyczna dla nich jest obecność ziarn kwarcu.
Wapienie uławicone mają miąższość od kilkudziesięciu centymetrów do ponad 1m. Liczne wśród nich są - głównie w horyzontach równoległych do uławicenia - krzemienie, w których lokalnie zaobserwować można gniazda słabo zwięzłych wapieni kredowatych. W ścianach odsłonięć zaznaczają się one jako nisze kilkumetrowej średnicy z tkwiącymi w nich konkrecjami krzemionkowymi powstałymi prawdopodobnie ze szkieletów jurajskich gąbek krzemionkowych. Wapienie uławicone niekiedy bywają zdolomityzowane - są wtedy jasnobrunatne i brak w nich krzemieni. Dolomityzacja zachodziła zapewne we wczesnej diagenezie przed całkowitą sylifikacją osadu.
1 | 2
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia