Smocza Jama Smocza Jama Smocza Jama

SMOCZA JAMA

Jaskinia położona w obrębie Wawelu; należy do Małopolskiego Szlaku Geoturystycznego. Jej geneza związana jest z artezyjską cyrkulacją wód o podwyższonej temperaturze, co czyni ją unikatową w skali Polski. Na stropie i ścianach widoczne są duże kotły wirowe o średnicy do 2m, w obrębie których znajdują się liczne mniejsze kotły o średnicy do 30cm. Formy takie powstają w warunkach freatycznych, w efekcie okrężnej cyrkulacji wody o podwyższonej temperaturze w komórkach konwekcyjnych. Spąg Smoczej Jamy pokrywają osady klastyczne o miąższości do 2m. Są one bardzo drobnoziarniste; stanowią residuum wapieni górnej jury.
Górny otwór jaskini zlokalizowany jest w obrębie niewielkiej baszty na murze obronnym, dolny - przy bulwarze Wisły, poniżej zabudowań zamku królewskiego. Całkowita długość korytarzy wynosi 276m (udostępnionych - 81m). Składa się z dwóch części: nowej obejmującej kilka małych salek połączonych ciasnymi przełazami (na dnie salek występują mini-jeziorka, w których stwierdzono obecność wodnych zwierząt bezkręgowych) oraz starej, przez którą prowadzi trasa turystyczna.
Zwiedzanie jaskini rozpoczyna się we wspomnianej baszcie (XIX-wiecznej studni), na dnie której obudowany cegłami korytarzyk prowadzi do pierwszej sali. Jest nią rozległa komora Altha o wymiarach 10m na 6m, wysokości ponad 3m z dnem pokrytym warstwą ziemi. Kolejna sala (Grabowskiego; długości 25m, wysokości 10m) jest najobszerniejsza w całej grocie. W jej stropie widać ceglaną kopułę zasłaniającą komin, prowadzący niegdyś do kolejnego otworu jaskini. W trzeciej komorze (Szyszko-Bohusza) strop podtrzymują ceglane filary. Przy jednej ze ścian znajdują się schodki, prowadzące do obecnie zamurowanego otworu. Trasa kończy się krótkim obudowanym tunelem, wyprowadzającym na powierzchnię tuż obok rzeźby smoka wawelskiego.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite