Kamieniołom wapieni na Wielkanocy Kamieniołom wapieni na Wielkanocy Kamieniołom wapieni na Wielkanocy Kamieniołom wapieni na Wielkanocy

WIELKANOC

Wzgórze ulokowane niespełna 1km na wschód od Tyńca po południowej stronie drogi łączącej go z centrum Krakowa. Zbudowane jest wapieni górnej jury, z tym że w północnej części są one uławicone (miąższości ławic 0,8-1m) i zawierają krzemienie, a w południowej - nieuławicone i bez krzemieni. Kontakt między nimi widoczny jest we wschodniej części wzgórza, skąd były one eksploatowane.
W środkowej części kamieniołomu znajduje się niewielki i częściowo zarośnięty lej krasowy wypełniony utworami piaszczysto-żwirowymi oraz gliną. W przeszłości miał on ok. 6m szerokości i 5m głębokości, jednak postępująca eksploatacja doprowadziła do jego zmniejszenia. W ścianie kamieniołomu zaś, a konkretniej w jej południowej części, widoczny jest nieuławicony wapień skalisty. Ku północy jednak zaczynają się w nim pojawiać wyraźne ławice o miąższościach 80-120cm, a także kuliste i płaskurowe buły krzemienne o brunatnej lub szaro-brązowej barwie. Następuje tu zatem stopniowe przejście nieuławiconego wapienia skalistego w wapień uławicony. Podobne zjawisko zaobserwować można w Piekarach.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia