Tyniec Tyniec Tyniec Obryw skalny

TYNIEC

Wzgórze zrębowe należące do Małopolskiego Szlaku Geoturystycznego. Wznoszą się na nim zabudowania średniowiecznego opactwa OO. Benedyktynów. Zbudowane jest z górnojurajskich wapieni wykształconych w typowej facji wapienia skalistego. Tworzy wyraźnie wymodelowaną formę skałkową. Podobne wzniesienia występują na przeciwległym brzegu Wisły (Skała Okrążek i Skała Kozierówka) oraz na południu (Grodzisko), tworząc przewężenie - Przełom Wisły.
Wapienie są nieuławicone, nie zawierają konkrecji krzemionkowych. Bardzo wyraźnie zaznaczają się w nich procesy krasowe wykształcone jako szczeliny. Są one zazwyczaj poszerzone i przekształcone w małe nisze skalne, z których jedna - znajdująca się w południowej części ściany - jest relatywnie duża i wyraźnie wymodelowana.
Na uwagę zasługuje także nagromadzenie ostrokrawędzistych bloków skalnych znajdujących się pod ścianą na brzegu Wisły a częściowo w wodzie. Największy z nich przedzielony jest rozchyloną szczeliną na dwie części. Skały te są wynikiem obrywu powstałego w czasie trzęsienia ziemi w 1786r. Miejsce, z którego oderwały się fragmenty skalne, zaznacza się tuż powyżej - na ścianie skałki.
W miejscu tym także doskonale widać zachodzące w środowisku zmiany wywołane działalnością człowieka - inny jest przebieg koryta Wisły, a w wyniku piętrzenia wody na pobliskim stopniu wodnym "Kościuszko" podniósł się jego poziom. Zmianie ulega również skład aluwiów; występują tu bowiem - pochodzące z Górnego Śląska - kilkucentymetrowej wielkości bryłki węgla kamiennego, drobiny różnych metali (ołów i kadm) oraz substancje radioaktywne. Ponadto niezwykle interesujące są znaleziska skorupek ślimaków nieznanych z obszaru Polski, a znajdujących tu korzystne warunki dzięki zrzutom podgrzanych wód z elektrowni i fabryk: rozdętki zaostrzonej (Physa acuta) i wodożytki australijskiej (Potamopyrgus antipodarum).
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia