Grodzisko Kamieniołom wapieni na Grodzisku Kamieniołom wapieni na Grodzisku Kamieniołom wapieni na Grodzisku

GRODZISKO

Grodzisko wraz z okolicznymi wzgórzami (Tyniec i znajdujące się na drugim brzegu: Skała Okrążek oraz Skała Kozierówka) mają charakter zrębów tektonicznych. Wznoszą się one na kilkadziesiąt metrów ponad przepływającą Wisłę, która wykorzystała zróżnicowanie w budowie geologicznej tego obszaru i utworzyła przełomowy charakter znany dziś jako Przełom Wisły. Rzeka wymyła mało odporne iły wypełniające rów tektoniczny u podnóża Grodziska, a w końcowym etapie erozji spowodowała jedynie odpreparowanie starszych elementów strukturalnych.
Zachodnie zbocze wzgórza było przedmiotem eksploatcji górnojurajskich wapieni uławiconych. Skałę wydobywano na niewielką skalę; ma ona barwę białą; jest twarda, zbita; przełam: muszlowy (czasami o gruzłowatym charakterze). W wapieniach występują liczne fugi międzyławicowe często poszerzone krasowo - niewielkie anastomozy. Powszechne są także buły i płaskury krzemionkowe.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia