Skała Kozierówka Skała Kozierówka Skała Kozierówka Skała Kozierówka

SKAŁA KOZIERÓWKA

Południowy cypel wzniesienia Stróżnica zwany także Fudalową Skałą, Gołąbcem lub po prostu Skałą. Ukształtowany jest jako wyizolowane wzgórze zrębowe wznoszące się 30m ponad terasę Wisły. Wraz z sąsiednią Skałą Okrążek i okolicznymi wzniesieniami (Tyniec, Grodzisko) tworzą Przełom Wisły doskonale widoczny ze szczytu skały. U jej podnóża przebiega szlak Skałek Piekarskich. Odkryto tu również pozostałości po neandertalskich łowcach datowane na starszy paleolit; są to jedne z najstarszych śladów bytności człowieka w Polsce. Na szczycie wzgórza widoczne są także szczątki po średniowiecznej strażnicy, w południowej części zaś - na jednej ze szczelin - rozwinęła się Jaskinia na Gołąbcu.
Skała zbudowana jest z górnojurajskich wapieni skalistych. Są one nieuławicone lub wykazują niewyraźne ślady uławicenia; nie zawierają konkrecji krzemionkowych. Na zwietrzałych powierzchniach wapieni można obserwować dość liczne szczątki fauny (m.in. ramienionogi, gąbki, kolce jeżowców). Dobrze wykształcony jest w nich także system spękań ciosowych, jednak tylko nieliczne z nich są poszerzone. Na piarżysku wapiennym licznie występują skorupki ślimaków trzech gatunków, w tym Helicella obvia.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia