Dolina Czernki Dolina Czernki Dolina Czernki Dolina Czernki

DOLINA CZERNKI

Ok. 3km długości dolinka, której dnem płynie potok o tej samej nazwie. Niemal w całości "zabetonowana"; budynki tworzą wieś Czerna znaną już od 1556r., z kiedy pochodzi poświadczenie eksploatacji rudy galmanowej. Pozostałością po tej działalności jest zlokalizowana w północno-wschodnim zboczu Sztolnia Galmanowa. W dolinie pozyskiwano także wapienie karbońskie, dlatego też zachowały się tu niewielkie łomy; największy z nich - Nad Młynem - znajduje się na północny-zachód od wejścia do sztolni.
Południowo-zachodnie zbocze doliny pokrywa less; pozbawione jest ono odsłonięć starszych skał. Na przeciwległym zboczu zaś zaobserwować można dolnokarbońskie wapienie oraz - kilkadziesiąt metrów ponad dnem - utwory triasowe (retu i wapienia muszlowego - warstwy gogolińskie oraz dolomit kruszconośny). Dnem doliny, po północno-wschodniej stronie, przebiega hercyńska dyslokacja tektoniczna. Uważa się ją za uskok lub za płaszczyznę, wzdłuż której masy wapieni dolnokarbońskich nasunęły się na - zalegające pod czwartorzędem - utwory górnokarbońskie, należące do formacji produktywnej.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia